The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) is a global network of individuals
& organisations concerned with the protection, promotion & support of breastfeeding worldwide.
WABA action is based on the Innocenti Declaration, the Ten Links for Nurturing the Future and the
Global Strategy for Infant & Young Child Feeding. WABA is in consultative status with UNICEF & an NGO
in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).
 
 
  

 

 

Amning i informationssamhället 

Människans förmåga att kommunicera börjar tidigt i livet.  Som exempel, 
fostrets mjuka sparkar i mammans mage är dess första försök att kommunicera med livet utanför.  

Ögonkontakten mellan mor och barn vid amning, hjälper utdrivningsreflexen 
att komma igång och sugandet vid bröstet skickar mängder av information och signaler till de rätta ställen i mammans kropp för att producera mer mjölk vid rätt tillfälle, rätt temperatur och rätt mängd för babyn. 

Varje år understryker ny forskning vikten av exklusiv amning i omkring sex 
månader och fortsatt amning med adekvat tilläggsföda i två år eller längre. Bröstmjölk ger optimal näring för spädbarn och reducerar förekomsten av vissa sjukdomar såsom diarreer och luftvägsinfektioner (inklusive lunginflammation) samt öron-och urinvägsinfektioner.  

Själva amningen är en viktig del av god omvårdnad som lägger grunden till 
god tillväxt och psykosocial utveckling hos barnet. 

Amningen minskar också risken för mamman att utveckla bröst- och 
äggstockscancer, järnbrist och höftledsfrakturer. Teknologisk utveckling som befrämjas genom nya informationskanaler och ökad kommunikation påverkar ofta amning negativt och ökar tyvärr exploatering av oetiska affärsintressen. 
Trots att vi erkänner att nya teknologier kan exploateras för att negativt 
påverka våran livsstil och konsumtionsmönster, måste vi samtidigt erkänna att stora 
framsteg har inneburit snabbare och mer omfattande spridning av information. 
Amningsförespråkare bör se till att information om amning är sakligt korrekt, kulturellt anpassad och sprids på ett effektivt sätt.  

Årets världsamningsvecka har som tema " Amning i informationssamhället". 

Temat  

understryker vikten av att anpassa och sprida fakta om amning genom alla 
möjliga tillgängliga kanaler exempelvis Internet, radio TV, video, tidskrifter, 
serier, berättelser, dockor, musik, teater, roll spel, flipcharts och affischer. 

Vilka är målen med världsamningsveckan 2001? 

  • Att framhäva olika typer och former av kommunikation och effektiva sätt attanvända dessa 
  • Att betona grundfakta om amning (exempelvis exklusiv amning)
  • Att dela erfarenheter och upplevelser av utmaningar och eventuella "hot" mot amningen
  • Att delge och stimulera nytänkande och användbara metoder för att stödja kvinnor i sin amning
Hur kan jag organisera världsamningsveckan i Sverige? 

Erfarenheter från världsamningsveckan i olika länder visar på att man 
uppnår bättre resultat och får fler människor engagerade när aktiviteterna är väl- 
planerade, organiserade och samordnade. De aktiviteter som beskrivs här nedanför kan utföras i ditt närområde, din stad, ditt län eller på riksnivå. Vart du än befinner dig, kom ihåg att planera långt i förväg!  

Börja planera nu! 

Kampanjerpå nationell och internationell nivå, genom att använda TV, skrift 
och radio (inklusive lokalradio) Utvecklaett globalt online nätverk där multikulturella amningsresurser är samlade  (webbsidor) 
Organiseraen "workhop" för att hjälpa amningsvänner och mammor att komma 
över sin rädsla för ny teknologi 
Underlättanätverksbildandet mellan likasinnade organisationer och individer 
från alla världens hörn för att mötas och dela erfarenheter och kunskaper 
Identifieranya målgrupper och metoder att nå dem 
AnvändWABA's och andra amningssajter för dela med av din lokalgrupps 
amningsarbete 

Hur kan jag delta i världsamningsveckan? 

Besök WABA's hemsida och läs om tips för en aktivitetsplan 
Interaktion och världsamningsveckanv  Besök WABA's elektroniska forum för att dela idéer med andra entusiaster eller varför  inte komma med i världsamningsveckans e-post lista Samordning av världsamningsveckan: WABA sekretariatet  Mer Information: Snart kommer mer information om temat för världsamningsveckan på WABA's  hemsida (www.waba.org.my), på Engelska och flera andra språk!  
Mer information om världsamningsveckan kommer på Amningshjälpens hemsida  
(www.amningshjalpen.se) 
11 Översättning från WABA's hemsida: Amal Omer-Salim (samordnare 
Amningshjälpens  internationella grupp) mars 2001 
Translated from WABA website/English by Amal Omer-Salim 
  

NETPOP Projektet (Brasilien) ORIGEM, en brasiliansk amningsstöd grupp 
ordnar gratis utbildning för fattiga människor (med statliga medel) i dator- och Internet kunskap. Gruppen utbildar 11,000 människor i datorkunskap och har även startat fyra centra där  fattiga kan få tillgång till gratis Internet. Genom NETPOP, har ORIGEM även kunnat ordna amningsbefrämjande arbete och bra nutrition för mammor.World Alliance for Breastfeeding Action
Site Map PO Box 1200, 10850  Penang, Malaysia  |  Tel: 604-6584816  |  Fax: 604-6572655  |  E-mail: waba@waba.org.my   | http://www.waba.org.my