The World Alliance for Breastfeeding Action (WABA) is a global network of individuals
& organisations concerned with the protection, promotion & support of breastfeeding worldwide.
WABA action is based on the Innocenti Declaration, the Ten Links for Nurturing the Future and the
Global Strategy for Infant & Young Child Feeding. WABA is in consultative status with UNICEF & an NGO
in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).
 
 
  

 
Amning: din möjlighet/rättighet! 

Varje år tar Världsamningsveckan upp ett viktigt tema för att skydda, främja och stödja amning. År 2000 är temat amning en mänsklig rättighet. Varje år kommer nytt vetenskaplig bevis att det inte är möjligt för spädbarn och deras mödrar att uppnå optimal hälsa utan stöd för exklusiv amning i omkring sex månader och fortsatt amning med adekvat tilläggskost i två år eller längre. Därför är det en rättighet för en kvinna att kunna välja att amma sitt barn och samtidigt är det en viktig del i barnets rätt till mat, hälsa och omvårdnad. 

Kvinnor och barn har samma rättigheter som alla andra. Det handlar inte om välgörenhet. Amning är en grundläggande del av mänskliga rättigheter: rätten till mat och till hälsa. Bröstmjölk är den bästa maten för spädbarn. Den är näringsmässigt anpassad för barnet samtidigt som den skyddar barnet från vissa sjukdomar såsom diarreer, övreluftvägsinfektioner (inklusive lunginflammation), öroninfektioner och uringvägsinfektioner. 

Själva amningsstunden är en viktig del av omvårdnad och på så sätt gynnar den barnets optimala tllväxt och psykosociala utveckling. Amningen bidrar också till varje kvinnas rätt till hälsa eftersom den skyddar henne mot bröst och äggstockscancer, järnbristsanemi och höftledsfrakturer. 

Världsamningsveckan 2000 

Målsättningen är att: 

 • öka medvetandet om amning som en rättighet
 • informera om befintliga internationella legala instrument som bör också finnas på nationell nivå
 • uppmuntra till att denna rättighet respekteras, skyddas, och uppfylls på familjenivå, samhällsnivå och regeringsnivå världen över
Internationella instrument 

Varje kvinna har rätt att amma sitt barn. Nästan alla regeringar i världen har förpliktigat sig att uppfylla rättigheterna i enlighet med någon eller några av följande internationella överenskommelser: 

 • Barnkonventionen (CRC)
 • Kovenanten om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR)
 • Konventionen om eliminering av alla former av diskriminering av kvinnor (CEDAW)
 • ILOs mödraledighetskonvention
 • Internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar
Vad är en mänsklig rättighet? 

Mänskliga rättigheter är grundläggande standard principer utan vilka människor inte kan leva ett värdigt liv. Mänskliga rättigheter är lika för hela mänskligheten och gäller i all evig tid. Mänskliga rättigheter är beroende av varandra: alla mänskliga rättigheter är sammankopplade i större koncept. Som exempel, en persons deltagande i politiken är sammkopplat med personens rättighet till fritt uttalande, till utbildning och till livets fördenheter. 
Källa: Mänskliga rättigher,USA 

Utöver detta finns det flera relevanta lagar och förordningar i varje enskilt land. Ta reda på dina rättigheter och ta vara på dem! Håll utskik efter mer information om världsamningsveckans tema på WABAs hemsida. Under tiden... 

Kan du börja med att: 

 • ta reda på om ditt land har skrivit på ovanstående internationella överenskommelser 
 • ta reda på vad som görs för att stödja kvinnor, tex föräldraledighetlagstiftningen, den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättningar, amningsvänliga sjukhus initiativet och mödravård
 • kontakta arbetsmarknadsdepartementet för att höra om ditt land kommer att skriva under ILOs nya mödraledighetskonvention. Se till att regeringen och arbetgivare ger arbetande kvinnor tillräckligt med stöd för att de ska kunna kombinera amning och arbete.
Användbara adresser:  

WABA 
PO Box 1200  
10850 Penang, Malaysia  
Tel:  604-658 4816  
Fax:  604-657 2655  
Email:  waba@waba.org.my  

Samordnande och utskicks kontor för Världsamningsveckan:  

ASIEN  

. WABA Secretariat  
 WABA, PO Box 1200, 10850 Penang, Malaysia  
 Tel: 604-658 4816  
 Fax: 604-657 2655  
 Email: waba@waba.org.my  
   
Södra Asien   

. BPNI, PO Box 10551, BP-33, Pitampura,  
 Delhi 110 034, India  
 Fax: 91-11-721 9606  
 Email: ritarun@giasdl01.vsnl.net.in  

AFRIKA   

. IBFAN Africa, PO Box 781, Mbabane, Swaziland  
 Fax: 268-40546  
 Email: 100100.3270@compuserve.com  

. IBFAN  Afrique Francophone  
 01 BP 1776, Ouagadougou 01, Burkina Faso  
 Fax: 226-303 888  
 Email: ibfanfan@fasonet.bf  

. MAPBIN/ICP  
 PO Box 1134, Port Louis, Mauritius  
 Fax: 230-211 4436  

EUROPA   

. BMAC  
 23 St Andrew's Street, Cambridge CB2 3AX, UK  
 Fax: 44-1223-464417  
 Email: babymilkacti@gn.apc.org  

. AFS  
 SandstraBe 25, 97199 Ochsenfurt, Germany  
 Fax: 49-9331-20585  
 Email: afs.benkert@t-online.de  

LATIN AMERIKA  

. IBFAN Latin America  
 Conaplam, 23 Calle 26 - 60, zona 5  
 Guatemala City, Guatemala  
 Fax: 502-335 3711  
 Email: ruth.arango@starnet.net.gt  

. Cefemina  
 Apartado 5355, 1000 San Jose, Costa Rica  
 Fax: 506-224 3986  
 Email: cefemina@sol.racsa.co.cr  

. CEPREN  
Av Pardo 1335, Of 302, Lima 18, Peru  
 Fax: 51-1-241 6205  
Email: cepren@amauta.rcp.net.pe  

Brazil & Lusophone countries  
. Origem group/WABA Brazil  
 (see address WBW intl. coordinator above)  

NORD AMERIKA  

. NABA  
 254 Conant Road,Weston, MA 02493-1756, USA  
 Fax: 1-781-893 8608  
 Email: marshalact@aol.com  

. LLL International  
 1400 N Meacham Road,Schaumburg  
 IL 60173-4840, USA  
 Fax: 1-847-519 0035  
 Email: lllhq@llli.org  

STILLAHAVSOMRADET  

. NMAA  
 PO Box 4000, Glen Iris, VIC 3146, Australia  
 Fax: 61-3-9885 0866  
 Email: nursingm@vicnet.net.au  

. Secretary PINDA  
 c/o Community Nutrition, School of Agriculture, USP, Alafua Campus,  
Private Mail Bag, Apia,  
 Western Samoa  
 Fax: 685-22933  
 Email: sio_b@samoa.net  
  

Översättning: Amal Omer-Salim (ICH - University of Uppsala - Sweden)   

 World Alliance for Breastfeeding Action
Site Map PO Box 1200, 10850  Penang, Malaysia  |  Tel: 604-6584816  |  Fax: 604-6572655  |  E-mail: waba@waba.org.my   | http://www.waba.org.my